BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ ZNAČENÍ

"Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance" ve zmyslu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

"Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnostní značení na pracovišti v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů"

Naše společnost nabízí široký sortiment bezpečnostního a zdravotního značení
Značení „COVID 19“ značení „COVID 19“
Zákazové značení zákazové značení
Výstražné značení výstražné značení
Příkazové značení příkazové značení
Značení pro nouzový východ, únikové cesty a první pomoc značení pro nouzový východ, únikové cesty a první pomoc
Značení v požární ochraně značení v požární ochraně
Jiné bezpečností a zdravotní značení iné značky
Značky odpovídají Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.