E-learning BOZP a PO

Zabezpečte si školení BOZP a PO formou E-learningu od profesionálů s dlouholetými zkušenostmi a získáte:


 1. školení odpovídající platným legislativním předpisům ČR;
 2. rychlou implementaci ve firmě – zavolejte nám nebo napište, získáte rychlou reakci pro realizaci požadavků;
 3. poutavý obsah a zpracování školení (videa, animace, interaktivní prvky).
 +420 739 273 999
logo e-learning
E-learning představuje moderní způsob pro efektivní vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP a PO.

Cílem je zlepšit úroveň vzdělávání, implementovat nové a atraktivní formy vzdělávání pro zaměstnance, které pro ně budou přínosem. Prostřednictvím kurzů na internetu je možné jednoduchým způsobem poskytnout zaměstnancům všechny potřebné informace a ověřit jejich znalosti. Proces vzdělávání řídí aplikace na základě nastavení, které vykonává správce E-learningu ve firmě. Samozřejmostí je aktualizace obsahu kurzu v případě změn v legislativě.

Kompaktní softwarovou aplikaci E-learningu tvoří:

1. Správa E-learningu logo e-klient aplikace pro správu E-learningu ve firmě

 • správa zaměstnanců;
 • přidělování kurzů zaměstnancům;
 • sledování průběhu školení;
 • nastavení kurzů.

2. E-learningové kurzy malé logo e-learning přístup zaměstnanců ke kurzům - www.elearning.besoft.sk

 • přidělené kurzy ke studiu;
 • absolvované kurzy včetně jejich obsahu;
 • důležité informace ke kurzům;
 • plány, přehledy, statistiky;
 • tvorba upomínek.

E-learningové kurzy poskytují

 • logickou posloupnost školení po kapitolách;
 • srozumitelné informace bez rušivých funkcí;
 • aktivní propojení s platnou legislativou;
 • e-mailové spojení s lektorem;
 • průběžné ověřování vědomostí;
 • využívání efektivních nástrojů, zejména profesionální videa, animace, simulace, kombinace zvukového a textového výkladu;
 • závěrečné ověření vědomostí testem;
 • generování záznamu o úspěšném absolvování školení.
ukážka e-learning 1

Minimální programové vybavení

Internetový prohlížeč

logo prehliadač chrome logo prehliadač edge logo prehliadač firefox
IE 9+, Edge, Firefox, Chrome

Adobe Flash Player

logo flash player
verze 20+

Internet

logo rýchlosť internetu
Minimální rychlost přijímání dat 2 Mb/s

Některé z mnohých výhod elektronického vzdělávání

 • zažité způsoby zaměstnanců se stávají pružnějšími, zrychluje se a zvyšuje i aktivní osvojení pravidel;
 • nabízí oproti prezenčnímu způsobu zajištění školení množství efektivních nástrojů pro školení, seznamování a informování zaměstnanců (používání multimediálních prezentací, simulací, kombinace animací, videa, zvuku a textového výkladu); faktem je, že prostřednictvím obrázku či animace je možné často vysvětlit problém jednodušeji a dostatečně názorně na to, aby ho účastník lépe pochopil a zapamatoval si jej;
 • zpřehledňuje a zjednodušuje vyhodnocování výsledků vzdělávání a úrovně znalostí, nabízí přesné informace o absolvovaných školeních a výsledcích studia jednotlivých zaměstnanců;
 • formát elektronického vzdělávání je zajímavější, vzdělávání se stává poutavějším, adresnějším a efektivnějším – zvýšení zájmu o vzdělávání u zaměstnanců využitím hlavních předností elektronického vzdělávání použitím efektivních nástrojů;
ukážka e-learning 2
ľudia študujú cez e-learning
 • nabízí možnost ihned si prověřit své vědomosti a zjistit správné pochopení obsahu;
 • umožňuje aktivní úlohu účastníka ve vzdělávacím procesu;
 • nabízí možnost libovolného opakování studia určité části školené látky;
 • zaměstnanec se může školit přímo u sebe v kanceláři v době, kdy mu to nejvíce vyhovuje, případně si školení rozdělí do více částí;
 • zaměstnanec absolvuje interaktivní prověrku vědomostí o bezpečnosti, kde svými odpověďmi skutečně prokáže, zda je schopný udržet nastavené standardy;
 • je dynamické, navazuje pocit neustálé komunikace mezi školitelem a účastníkem, tím vyvolá aktivitu samotného účastníka.