0
ZPRACOVÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁSAD KRIZOVÝCH PLÁNŮ PORADENSTVÍ

Společnost BE-SOFT SERVICES CZ a.s. nabízí možnost vypracování dokumentu – Hygienických a protiepidemických opatření/krizových plánů pro společnosti k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2 a onemocnění COVID-19, aby Vaše pracoviště bylo bezpečným místem pro všechny Vaše zaměstnance. Zároveň nabízíme možnost vypracování Krizového plánu pro potravinářské provozovny.

Tato hygienická opatření budou vypracována přímo pro Vaši společnost, kde zohledníme všechny specifikace Vaší společnosti.

Tato opatření se vypracovávají na základě všech doposud dostupných informací a v případě zjištění nových informací, které by mohly mít vliv na vyšší eliminaci šíření koronaviru SARS CoV-2 a onemocnění COVID-19, Vám budeme vypracovaná hygienická opatření aktualizovat podle posledních dostupných a aktuálních informací.

Taktéž Vám nabízíme poradenství při zajištění námi navržených opatření.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte. Po oslovení Vás budeme kontaktovat pro poskytnutí bližších informací a cenové nabídky.


Kontakt na zasílání požadavků:

 739 273 999