KOMPLEXNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
Tuto povinnost Vám pomůžeme naplnit a s využitím našich aplikací Vám přineseme úsporu času, snížení nákladů a garanci nejvyšší kvality poskytovaných služeb.

Prostřednictvím našich kvalifikovaných a zkušených pracovníků Vám zajistíme:

  • zpracování kompletní dokumentace BOZP ve smyslu platných právních předpisů
  • výkon školení zaměstnanců v předepsaných termínech
  • odborné poradenství pro zaměstnavatele, jako i ostatních vedoucích zaměstnanců
  • identifikace a posuzování rizik, včetně návrhu OOPP ve smyslu platné legislativy
dokumentace bozp
bezpečnostní technik
  • účast a odbornou pomoc při šetření pracovních úrazů (zpracování záznamů o registrovaném pracovním úraze, oznamování pracovních úrazů příslušným orgánem, odškodňování apod.)
  • výkon prověrek pracovišť zaměstnavatele s identifikací nedostatků a návrhem na zlepšení zjištěného stavu (preventivní kontrolní činnost)
  • zastupování klienta v případě ohlášení kontrol státních institucí
  • dohled nad plněním povinností vyplývajících z předpisů BOZP, kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích
  Dotazník pro vypracování nezávazné cenové nabídky