KOORDINACE BOZP NA STAVENIŠTI

Zajistěte bezpečné pracovní podmínky všem osobám na vašich staveništích. Prostřednictvím kvalifikovaných odborníků zabezpečujeme výkon koordinátora BOZP v souladu s požadavky platné legislativy.

Nabízíme Vám odbornou spolupráci za účelem koordinace plnění úloh při realizaci prací na staveništi z hlediska zajištění BOZP.

Výkon koordinátora BOZP zahrnuje

 • návštěvu stavenišť, kontrolu pracovišť, sledování postupů a organizace práce na staveništi
 • školení dodavatelských firem v rámci seznámení s pracovištěm BOZP a PO v rámci kontrolního dne
 • sledování možných rizik vyplývajících ze vzájemného ohrožení a následných prací jednotlivých pracovních skupin
 • zpracování plánu BOZP a související dokumentace dle platné legislativy
betonování na střeše budovy

a dále ...

bagr nakládá zeminu na nákladní auto
 • kontrolu dodržování opatření uvedených v plánu BOZP, dodržování bezpečných postupů, opatření předepsaných v realizační dokumentaci, technologických postupech, pravidlech společného užívání prostor a zařízení a dalších zásad určených pro zajištění BOZP na staveništi, ze strany osob podílejících se na realizaci stavby
 • podávání návrhů objednavateli na preventivně technické a organizační řešení týkající se bezpečnosti na staveništi (zejména návrhů na úpravu a doplnění plánu BOZP)
 • spolupráci a konzultace s odpovědnými osobami
 • informování o zajištění nedostatků nebo porušení na úseku BOZP a rizicích
 • účast na poradách, při šetření nežádoucích událostí na stavbě
 • zpracování zápisů o činnosti koordinátora BOZP a popisu stavu bezpečnosti na příslušné stavbě
 • další činnosti v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a osobitými požadavky pro příslušnou stavbu